Rancraft RM 22

Najam glisera Rancraft RM 22
Dnevna cijena najma VAN sezone (01.09. – 30.06.) iznosi 250 Eura
Tjedna cijena najma VAN sezone (01.09. – 30.06.) iznosi 1.550 Eura

Dnevna cijena najma u sezoni (01.07 – 31.08.) iznosi 280 Eura
Tjedna cijena najma u sezoni (01.07 – 31.08.) iznosi 1.750 Eura